Ochrona obiektów

Agencja Ochrony Skorpion oferuje profesjonalną ochronę firm, ośrodków wczasowych, zakładów, obiektów przemysłowych, obiektów handlowych, magazynów, hurtowni, osiedli mieszkaniowych, domków jednorodzinnych, prywatnych posesji. 
Dla każdego ochranianego obiektu sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z jego potrzebami, z uwzględnieniem specyfiki obiektu i terenu przynależącego. Dla każdego obiektu prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.
Oferowana przez nas ochrona fizyczna może być prowadzona w systemie całodobowym lub zmianowym w określonych przez Zleceniodawcę przedziałach godzinowych. Również liczba pracowników może ulegać rotacji w zależności od pory dnia czy tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dni świątecznych.

Ochrona prywatnych posesji

Agencja Ochrony Skorpion oferuje profesjonalną ochronę firm, ośrodków wczasowych, zakładów, obiektów przemysłowych, obiektów handlowych, magazynów, hurtowni, osiedli mieszkaniowych, domków jednorodzinnych, prywatnych posesji. 
Dla każdego ochranianego obiektu sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z jego potrzebami, z uwzględnieniem specyfiki obiektu i terenu przynależącego. Dla każdego obiektu prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.
Oferowana przez nas ochrona fizyczna może być prowadzona w systemie całodobowym lub zmianowym w określonych przez Zleceniodawcę przedziałach godzinowych. Również liczba pracowników może ulegać rotacji w zależności od pory dnia czy tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dni świątecznych.

Ochrona placów budowy

Na przestrzeni lat wielokrotnie współpracowaliśmy z branżą budowlaną w zakresie ochrony placów budowy. W tej dziedzinie naszymi klientami są zarówno prywatni inwestorzy jak i firmy budowlane realizujące zadania w ramach zamówień publicznych i przetargów.

Dla każdego ochranianego placu budowy sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z wymogami kontraktu, uwzględniając specyfikę ochranianego terenu i powstającego obiektu. Dla każdego zadania prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.

Przez okres naszej działalności ochranialiśmy m.in.:
- budowę ośrodków uzdrowiskowych, obiektów mieszkalnych, dróg dojazdowych, boiska szkolnego i lądowiska szpitalnego
- rozbudowę obiektów wypoczynkowych, urzędów państwowych

Dysponujemy przyczepami kempingowymi, które lokujemy na terenie budowy, i które podczas trwania budowy służą naszym pracownikom jako miejsce pracy do: monitoringu, kontroli ruchu osobowego i prowadzenia ewidencji osób wchodzących na teren budowy.

Ochrona wydarzeń

Ochrona różnego rodzaju wydarzeń i imprez masowych to kolejne z działań, jakie realizujemy dla naszych Klientów. Od początku naszej działalności mieliśmy przyjemność zabezpieczać wiele imprez plenerowych w tym: wydarzenia muzyczne, wydarzenia sportowe, plany filmowe
oraz wszelkie inne wydarzenia podlegające obowiązkowej ochronie na mocy Ustawy o ochronie imprez masowych.

Pilnujemy porządku na imprezach, dbając o bezpieczeństwo organizatorów jak i wszystkich gości. Strzeżemy powierzonego mienia. Skutecznie zapobiegamy wszelkim niekontrolowanym sytuacjom.

Dla każdego ochranianego placu budowy sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z wymogami kontraktu, uwzględniając specyfikę ochranianego terenu i powstającego obiektu. Dla każdego zadania prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.

Przez okres naszej działalności ochranialiśmy m.in.:
- budowę ośrodków uzdrowiskowych, obiektów mieszkalnych, dróg dojazdowych, boiska szkolnego i lądowiska szpitalnego
- rozbudowę obiektów wypoczynkowych, urzędów państwowych

Dysponujemy przyczepami kempingowymi, które lokujemy na terenie budowy, i które podczas trwania budowy służą naszym pracownikom jako miejsce pracy do: monitoringu, kontroli ruchu osobowego i prowadzenia ewidencji osób wchodzących na teren budowy.

Monitoring

Poza ochroną fizyczną oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie monitoringu wizyjnego. Projektujemy i budujemy od podstaw systemy monitoringu pozwalające podnieść poziom bezpieczeństwa na danym obiekcie, terenie, czy kompleksie.

Wśród naszych klientów, którzy wybrali ten rodzaj zabezpieczenia są właściciele prywatnych posesji, lokali, biur, sklepów, aptek, gabinetów.

E-OCHRONA

Zarząd Agencji Ochrony SKORPION Sp. z o.o. w Kłodzku wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku a co za tym idzie znacząco zmniejszyć koszty utrzymania ochrony fizycznej proponuje tzw. E-ochronę polegającą na stałej obserwacji przez operatora Centrum Monitoringu zapisu z kamer zainstalowanych na konkretnym obiekcie.

Wykorzystujemy systemy zabezpieczenia technicznego w postaci telewizji dozorowej oraz systemów alarmowych możemy skutecznie, w sposób zdalny, realizować ochronę i zabezpieczyć Państwa nieruchomości. Ponadto, w przypadku zaobserwowania przez Operatora monitoringu niepożądanego zdarzenia, na miejsce wysyłany zostaje Patrol
Interwencyjny.
 • Osiedla mieszkaniowe
 • Domy i mieszkania prywatne
 • Obiekty biurowe
 • Lokale usługowe
 • Obiekty handlowe
 • Zakłady przemysłowe
 • Centra logistyczne
 • Parkingi
 • Szkoły
 • Place zabaw
 • Parki
 • Ulice miast
 • Tereny budowy

Kontakt

Agencja Ochrony „Skorpion” Sp. z o.o. w Kłodzku
Ul. Rodzinna 1 A, 57-300 Kłodzko
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 7:30 - 14:30
NIP: 883-13-98-110
MSWiA: ZK-I-L-0130/99
Image

Parking

Ul. Rodzinna 1 A, 57-300 Kłodzko
(wjazd od ul. Spółdzielczej)
Czynny 24h/7